Apie mus

UAB œRemautlita” buvo ĝkurta 1991 metais kaip privati ĝmonė. Įmonės veiklos pradžią galima apibūdinti kaip automobilių atsarginių dalių rinkos tyrimus, analizavimą ir padėties ĝvertinimą. Pradinis prekių tiekimas buvo i¡ Lenkijos firmos œPlast Met”, o pačios pirmosios atsarginės detalės, kurias Remautlita importavo ĝ Lietuvą, buvo rusi¡kiems automobiliams.
Nuo pat UAB œRemautlita” ĝsteigimo dienos bendrovei sėkmingai vadovauja, ¡iandienai vienas i¡ pagrindinių akcininkų - Ramūnas Mykolaitis. Jo idėjos ir jų tikslingas ĝgyvendinimas bei kvalifikuotų darbuotojų pastangos leido pasiekti dabartinĝ verslo lygĝ. Šiandien UAB œRemautlita” yra viena i¡ penkių stambiausių kėbulo detalių prekybos ĝmonių Lietuvoje.


Parduotuvė Vilniuje

Nuo pat 1991 metų ir iki ¡ių dienų UAB œRemautlita” veikla kryptingai orientuojama ĝ pastovų prekybos kokybės gerinimą automobilių atsarginių detalių pardavime. Nuo 1992 m. UAB œRemautlita” ĝgyvendino savo idėją - sukūrė mažmeninės ir didmeninės prekybos tinklą. Šis tinklas apima strateginius Vilniaus ir Kauno miestus. Kriterijai paprasti - pardavinėti automobilių atsargines detales kuo arčiau autoservisų bei dirbtuvių, kad būtų patogiau ir automobilių savininkams ir mechanikams, remontuojantiems automobilius. Pagrindiniai mūsų tiekėjai yra Danijos gamintojai, tačiau nemažą prekybos dalĝ sudaro Taivano, Kinijos, Italijos gamybos automobilių kėbulo detalės. Šiuo metu prekių asortimentą sudaro daugiau kaip 20000 detalių pavadinimų. UAB Remautlita bendradarbiauja su daugiau kaip 400 automobilių verslu užsiimančių ĝmonių. Ai¡ki firmos vystimo vizija, vengimas naudotis skolinimosi bei patalpų nuomos paslaugomis, kokybi¡kas darbas leido pasiekti 3000000Lt apyvartą. Siūlomų detalių asortimentas dėsningai ir pastoviai didinamas.

Parduotuvė Kaune

Mūsų ateities planuose; padidinti atsarginių detalių pardavimą, naujų parduotuvių atidarymas, naujų technologijų ĝdiegimas prekybos srityje,bendradarbiavimas su naujais gamintojais, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, pagalba visiems mūsų klientams vystant jų verslą bei bendradarbiavimą.

Remautlita tai - nuo¡irdaus ir kokybi¡ko bendradarbiavimo garantija, auk¡tas profesionalumo lygis, vystant sąžiningą bei atvirą verslą.

Pagarbiai,

direktorius Ramūnas Mykolaitis